ehs
Dystrybucja
Sieci LAN
Inteligentne domy
Kanały PCV / ALU
Osprzęt 45mm
Łączniki i gniazda
Premium

Kable elektroenergetyczne

Kable elektroenergetyczne miedziane o izolacji i powłoce polwinitowej.

YKY – 0,6/1kV

Nazwa kabla YKY – kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y)
Zastosowanie Służy do przesyłu energii elektrycznej wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi.