ehs
Dystrybucja
Sieci LAN
Inteligentne domy
Kanały PCV / ALU
Osprzęt 45mm
Łączniki i gniazda
Premium

Przewody instalacyjne

Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe

H07V-U / DY, H07V-K / LgY

Nazwa kabla Przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 450/750 V (07), o izolacji z polwinitu (V) z żyłą jednodrutową (U) lub żyłą wielodrutową giętką (K)
Zastosowanie Przeznaczone do układania w rurkach instalacyjnych zamontowanych na powierzchni lub w niej osadzonych. Do stałych zabezpieczonych instalacji wewnątrz lub na zewnątrz urządzeń oświetleniowych lub sterowniczych na napięcie przemienne do 1000V lub napięcie stałe do 750V względem ziemi.

YDY 450/750 V

Nazwa kabla YDY – przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) oraz izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y).
Zastosowanie Przeznaczone do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych na tynku i pod tynkiem

YDYp 300/500 V, YDYp 450/750 V

Nazwa kabla YDY – przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) oraz izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y), płaski (p)
Zastosowanie Przeznaczone do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych na tynku i pod tynkiem

Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej, do odbiorników ruchomych i przenośnych.

H05VV-F / OWY 300 / 500 V

Nazwa kabla H05VV-F – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 300/500V (05) o izolacji polwinitowej (V) i powłoce polwinitowej (V), o żyłach wielodrutowych giętkich (F)
Zastosowanie W pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach; do urządzeń gospodarstwa domowego, również w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, przy średnich obciążeniach mechanicznych (pralki, lodówki). Może być stosowany do urządzeń grzewczych, pod warunkiem, że nie ma niebezpieczeństwa zetknięcia się z gorącymi elementami i nie jest narażony na inne wpływy ciepła. Nie nadaje się do stosowania w instalacjach zewnętrznych na otwartym powietrzu, w budynkach przemysłowych lub rolniczych do przenośnych narzędzi z wyjątkiem domowych. Dopuszczalny do stosowania w zakładach krawieckich. Może być układany na stałe np. w meblach, w zabudowach dekoracyjnych, ściankach przestawnych.

H03VV-F / OMY 300 / 300 V, H03VVH2-F / OMYp 300 / 300 V

Nazwa kabla Przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 300/300V (03) o izolacji polwinitowej (V) i powłoce polwinitowej (V) okrągły lub płaski (H2), o żyłach wielodrutowych giętkich (F)
Zastosowanie W pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach, w lekkich warunkach pracy, do lekkich przenośnych urządzeń ( np. odbiorniki radiowe, lampy stołowe i stojące, maszyny biurowe). Nie nadaje się do urządzeń cieplnych, kuchennych gotujących i grzewczych. Nie nadaje się d o stosowania w instalacjach zewnętrznych na otwartym powietrzu, w budynkach przemysłowych lub rolniczych, do przenośnych narzędzi z wyjątkiem domowych.