ehs
Dystrybucja
Sieci LAN
Inteligentne domy
Kanały PCV / ALU
Osprzęt 45mm
Łączniki i gniazda
Premium

Minikolumny

Aluminium:

Aluminium jest łacińską nazwą pierwiastka metalu o symbolu Al.
Nazwa polska pierwiastka to Glin.
Glin jest trzecim, po tlenie i krzemie, pierwiastkiem najczęściej
występującym w skorupie ziemskiej. Czysty, krystaliczny Glin jest
kruchy i łamliwy. W przemyśle wykorzystywane są stopy Glinu,
czyli mieszanki z innymi pierwiastkami.
Profile z niniejszego rozdziału to stopy Glinu oraz Magnezu i Krzemu,
udział Magnezu i Krzemu nie przekracza 1,5%.

Aluminium anodowane:

Proces anodowania jest jedną z najczęściej stosowanych metod uszlachetniania powierzchni. Anodowanie to powierzchniowa obróbka metali polegająca na elktrolitycznym wytworzeniu warstwy tlenku. W procesie tym uzyskuje się między innymi:

  • zachowanie wyglądu nowego wyrobu
  • odporność na korozję
  • powierzchnię nie zatrzymującą zanieczyszczeń, spełniającą wysokie wymagania sanitarne
  • powierzchnię o własnościach izolatora elektrycznego