ehs
Dystrybucja
Sieci LAN
Inteligentne domy
Kanały PCV / ALU
Osprzęt 45mm
Łączniki i gniazda
Premium

Kable Telefoniczne

YTKSY

Nazwa kabla Telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S) o żyłach miedzianych, jednodrutowych, o izolacji polwinitowej (Y) oraz powloce polwinitowej (Y)
Zastosowanie Kable przeznaczone są do połączeń urządzeń telefonicznych, telegraficznych, teletransmisyjnych i przetwarzana informacji, pracujących w klimacie umiarkowanym. Kable mogą być układane w zakresie temperatur od -15oC do +50oC

YTKSYekw

Nazwa kabla Telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S) o żyłach miedzianych, jednodrutowych, o izolacji polwinitowej (Y) oraz powloce polwinitowej (Y) o wspólnym ekranie na ośrodku (ekw)
Zastosowanie Kable przeznaczone są do połączeń urządzeń telefonicznych, telegraficznych, teletransmisyjnych i przetwarzana informacji, pracujacych w klimacie umiarkowanym. Kable mogą być układane w zakresie temperatur od -15oC do +50oC.

XzTKMXpw

Nazwa kabla Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M) o izolacji żył z polietylenu piankowego (Xp) i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (Xz) lub bez zapory (X) wypełniony (w).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do układania na stałe w kanalizacji kablowej i bezpośrednio w ziemi na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi. Kable mogą być układane w zakresie temperatur od -10oC do +50oC.

XzTKMXpwn

Nazwa kabla Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M) samonośny (n) o izolacji żył z polietylenu piankowego (Xp) i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (Xz) lub bez zapory (X) wypełniony (w).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do podwieszania na podporach drewnianych lub prefabrykacyjnych. Kable mogą być układane w zakresie temperatur od -10oC do +50oC

XzTKMDXpw

Nazwa kabla Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M) do usług szerokopasmowych (D) o izolacji żył z polietylenu piankowego (Xp) i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (Xz) lub bez zapory (X) wypełniony (w).
Zastosowanie Kable przeznaczone są do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych:
  • do połączeń stacji abonenckich z centralą,
  • do budowy telekomunikacyjnych sieci kolejowych,
  • do instalacji telefonicznej w zakładach przemysłowych.
Kable mogą być układane w kanalizacji kablowej oraz bezpośrednio w ziemi na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi. Kable nie mogą być stosowane do zasilania urządzeń elektroenergetycznych.